Starší žiaci (2001/2002)

Tréneri Rudo Krušina a Stanislav Hujo
Streda 18:00 - 20:00 Stupava  ZŠ zmena !!!
Štvrtok 17:00 - 18:30 Pedagogická fakulta UK, manželáky v Mlynskej doline
Piatok 17:30 - 19:00 Pedagogická fakulta UK, manželáky v Mlynskej doline
 

Platba:

250 € (100 € do 30. 9. + 100 € do 15. 11. a 50 € do 15. 1. 2016)
 

Vzdelávací poukaz

vo výške 20 € sa dá odrátať od druhej platby.  Platí len poukaz vyplnený a odovzdaný trénerom do 18. 9. 2015

 

Súrodenci

Členské sa  platí iba za nastaršieho rodinného florbalistu v plnej sume, ostatní súrodenci poukážu platbu 50 € na rok.(Aj od tejto platby sa da odratat VP, teda uhrada za hraca – mladsieho surodenca bude 30 €)
 

Spôsob úhrady

- prevodom/vkladom na účet č. 2222270259/0200, variabilný symbol: prvých šesť číslic rodného čísla hráča, do poznámky priezvisko, meno a kategóriu hráča
- hotovosťou