Družstvá v súťažiach: 

Tréningy a prihláška

Všetky zápasy 2018/2019

Legendárna Liga

Archív PP MP SP MZ SZ DO J M LL 30+
2018/19 - x x 2x 2x x x x x
2017/18 - x x 2x 2x x x x tréningy
2016/17 - x 2x 2x x x 2x x
2015/16 - x x 2x 2x x x 2x x
2014/15x - x 2x x x x x x x
2013/14 x x x x x x x x x
2012/13 x x x x - x - 2x x
2011/12 - x x - x - - x x
2010/11 - - 2x x x - - - x
2009/10 - - x 2x x - - x -
2008/09 - - x 2x - - - x -
2007/08 - - x x - - - - -
2006/07 - - x - x - - - -