Informačné údaje

občianske združenie

ŠK HARGAŠOVA ZÁHORSKÁ BYSTRICA

(ŠK HARGAŠOVA)
Hargašova 5
841 06 Bratislava

zapísané Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1 - 900/90 - 28889

IČO: 30868068

DIČ: 2022263265

Číslo účtu: 2222270259 / 0200

IBAN: SK15 0200 0000 0022 2227 0259

BIC: SUBASKBX

bank: VUB, a.s, Mlynské Nivy 1, 82990 Bratislava

 
+421 (0) 904 848 298 / Hvozdík
+421 (0) 904 697 975 / Dudík