Informačné údaje

občianske združenie

vznik 2.10.2006

ŠK HARGAŠOVA ZÁHORSKÁ BYSTRICA

(ŠK HARGAŠOVA)
Hargašova 5
841 06 Bratislava

zapísané Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1 - 900/90 - 28889

IČO: 30868068

DIČ: 2022263265

Číslo účtu: 2222270259 / 0200

IBAN: SK15 0200 0000 0022 2227 0259

BIC: SUBASKBX

bank: VUB, a.s, Mlynské Nivy 1, 82990 Bratislava

 
+421 (0) 904 848 298 / Hvozdík
+421 (0) 904 697 975 / Dudík

 BAMP U9BASP U11BAMZ U13BASZ U15BADO U17

 J

U19

M  LL

2019/20

2018/19x

x

2x

x

2x

2x

2x

2x

x

x

x

x

x

x

x

x

2017/18


x

x

2x

2x

x

x

x

x

2016/17xx2x2xxx2xx
2015/16xx2x2xxx2xx
2014/15x2xxxxxxx
2013/14xxxxxxxx
2012/13xxx-x-2xx
2011/12xx-x--xx
2010/11-2xxx---x
2009/10-x2xx--xx
2008/09-x2x---xx
2007/08-xx-----
2006/07-x-x----