Predprípravka 6+

SEZÓNA 2013/2014
 
všeobecná pohybová príprava, bez ligovej súťaže