Tréningy

MLADŠIA PRÍPRAVKA, STARŠIA PRÍPRAVKA  a MLADŠÍ ŽIACI (ročníky 1998 - 2005)

UTOROK  a  PIATOK

14:40 - 15:25  -       1. a 2. ročník; chlapci aj dievčatá; Pohybové a športové hry so zameraním na florbal; ZŠ Hargašova, tréner: Šimon Dudík (0904 697 975,dudik@tsunami2006.eu)
                                  

15:25 - 16:40 -        3. až 5. ročník, chlapci; Florbal  SP; ZŠ Hargašova, tréner: J.Hvozdík (0904 848 298, hvozdik@skhargasova.eu)
                                  

16:30 - 18:00 -        6. až 8. ročník, chlapci; Florbal;  Elektrovod (Šimon Dudík (0904 697 975, dudik@tsunami2006.eu