Tréningy v novej sezóne a PRIHLÁŠKA

Radi by sme vás všetkých opäť privítali na tréningoch florbalu. V Záhorskej Bystrici je vo výstavbe nová telocvičňa, doterajšia už neexistuje, preto musíme improvizovať. 

  PO UT STR ŠTV PIA Začiatok
MP, SP rn 2007-10
Hvozdík
0904 848 298
   
17:00-18:30
ŠH ZŠ Stupava
 
16:30-17:30
17:30-18:30
podľa zadelenia trénera
Gymnázium Bilíkova
20.9.
MZ+SZ Záh.Bystrica rn 03-06
Dudík
0904 697 975
Šenšel (SZ)
   
17:00-18:30
ŠH ZŠ Stupava, alebo ZŠ Hargašova (podľa počasia)
 
17:30-19:00
tel. Pedagogickej fak. Mlynská dolina/Staré Grunty/internáty Manželáky
6.9.
MZ BA rn 05-06
Kičko
0905 492 171
16:30-18:00
Evanjelické lýceum Vranovská, Petržalka
 
16:30-18:00
Evanjelické lýceum Vranovská, Petržalka
    6.9.
SZ BA rn 03-04
Heckl
0905 279 067
 
16:30-18:00
Evanjelické lýceum Vranovská, Petržalka
 
16:30-18:00
Evanjelické lýceum Vranovská, Petržalka
  5.9.
JEX+Dorast 99-02
Hujo
0908 112 252
Horecký, Kubovič
 
17:30-19:00
tel. STU Mladosť Mlynská dolina/Staré Grunty
   
18:00-19:30
tel. STU Mladosť Mlynská dolina/Staré Grunty
5.9.
             

V kategórii SP+MP ešte hľadáme stále aj druhú telocvičňu (možno Petržalka). V STREDU 6.9. BUDEM ČAKAŤ  ZÁUJEMCOV O FLORBAL PRÍPRAVIEK V AREÁLI ZŠ HARGAŠOVA od 18:00, ABY SME SEZÓNU PREBRALI PODROBNEJŠIE. S tréningami začíname od stredy 20.9. (v stredu 13.9. je v Stupave STUPAVA CUP) = Hvozdík

MZ a SZ Záhorská Bystrica - začíname 6.9. 17:00, prestrešená plocha pri ZŠ Hargašova - Záhorská Bystrica = Dudík

V kategórii MZ BA sa snažíme ešte o tretiu telocvičňu štvrtok 16:30-17:30 DK LÚKY Petržalka, o aktuálnom stave vás bude informovať tréner.

PRIHLÁŠKA na florbal 20172018.doc

Ďakujeme.