Tréningy a platby v sezóne 2013/2014 - definitíva

Zápisné - vyhlásenie ZB1314.doc

 

Tréningy v detských a mládežníckych kategóriách začínajú 9.9.2013, sú upravené podľa dostupnosti telocvične a haly.

Zapísať sa na krúžok (prváci, druháci a tretiaci) môžete  mailom na dudik@tsunami2006.eu v tvare:

Prihlasujem MENO a PRIEZVISKO z TRIEDA na florbalový krúžok. 

 

Florbalová a športová príprava pre najmenších - prváci (bez ligovej súťaže)

Utorok  14:45 - 15:45 v telocvični ZŠ Hargašova (Kvôli vyťaženosti telocvične nedokážeme realizovať aj druhý tréning!)

Platba  50€/rok (platba sa dá znížiť odovzdaním vzdelávacieho poukazu na florbal na 30€)

 

Mladšia florbalová prípravka - druháci a tretiaci (BA liga)

Utorok  15:45 - 16:40 v telocvični ZŠ Hargašova

Piatok   14:45 - 15:40 v telocvični ZŠ Hargašova

Platba  95€/rok (platba sa dá znížiť odovzdaním vzdelávacieho poukazu na florbal na 75€)

 

Staršia florbalová prípravka - štvrtáci a piataci (BA liga)

Utorok  16:40 - 18:00 v telocvični ZŠ Hargašova

Piatok 15:40 - 16:40 v telocvični ZŠ Hargašova

Platba  150€/rok (platba sa dá znížiť odovzdaním vzdelávacieho poukazu na florbal na 130€)

 

Starší a mladší  žiaci (narodení 1999 a 2002 - BA liga)

Streda 18:30 - 20:00  v školskej športovej hale Stupava

Piatok 16:40 - 18:00  v telocvični ZŠ Hargašova

Platba  170€/rok (platba sa dá znížiť odovzdaním vzdelávacieho poukazu na florbal na 150€)

 

Dorastenci, juniori a  muži (narodení 1998 a st. - celonárodné ligy)

Pondelok - alternatívny tréning mimo haly podľa zápasového vyťaženia
19:00 - kondičný tréning v areáli ZŠ Hargašova

Utorok  20:00 - 21:30 v školskej športovej hale Stupava

Štvrtok 19:00 - 20:30 v školskej športovej hale Stupava

Platba  230€/rok

 

Informácie k platbám:

Členské treba uhradiť jednorázovo do 15.10.2013 na klubový účet 2222270259 / 0200. Do poznámky treba uvieť meno, priezvisko člena - hráča. Ako VS treba uviesť prvých 6 číslic rodného čísla. Príspevok sa dá uhradiť aj v hotovosti trénerom proti podpisu do žiackej knižky. V prípade zranenia alebo dlhodobej absencie po dohode členské vrátime. V prípade, že u nás pôsobia viacerí členovia z jednej rodiny - členské individuálnou  dohodou.