Tréningy streda, štvrtok, piatok

Streda 14.9.:
SZ a DORAST tréning v Stupave zajtra nemajú, je tam medzinarodný Stupava Cup (dorast na ňom hrá) /

 Štvrtok 15.9.:
sviatok, tréningy nie sú /

 Piatok 16.9.:
tréning na Hargašovej 15:40-16:40 MP má /

 tréning na Hargašovej MZ nemá, tréner sa bude vracať zo zahraničia /

 tréning SZ v telocvični Pedagogickej fakulty na Manželských internátoch v Mlynskej doline bude /

 tréning dorastu v telocvični STU Mlynská dolina nie je (dorast na Stupava Cup-e)