TRÉNINGY/PLATBY/PRIHLÁŠKA SEZÓNA 2014/2015

Tréningy/Platby/Prihláška:

Prihláška - vyhlásenie 1415.doc (PLATBY SÚ UVEDENÉ V TEJTO PRIHLÁŠKE, odovzdajte ju trénerovi na tréningu čo najskôr)

 

V kategóriách MP, SP, MZ budú hráči zaradení na tréningy aj podľa počtu záujemcov – po dohode s trénerom 

TRÉNINGY  (tréningové kategórie sú iné, ako ligové pre MP a SP): 

 

DRUHÁCI , mladší hráči po dohode s trénerom - MP - Dudík 

UTOROK a PIATOK 14:45 - 15:50 , ZŠ HARGAŠOVA

 

TRETIACI a ŠTVRTÁCI, starší hráči po dohode s trénerom - SP - Dudík

UTOROK  15:50 - 17:00, ZŠ HARGAŠOVA

PIATOK  15:50 - 17:20, ZŠ HARGAŠOVA

 

Piataci narodení v r. 2004 sa môžu zúčastňovať tréningov MZ - SZ. 

 

MLADŠÍ a STARŠÍ ŽIACI (narodení 2000 - 2003; šiestaci + / mladší hráči po dohode s trénerom) - MZ a SZ - Krušina, Hujo

UTOROK 17:00 - 18:00, ZŠ HARGAŠOVA

STREDA 18:00 - 20:00, ZŠ STUPAVA

PIATOK 17:30 - 19:00, ZŠ HARGAŠOVA

Vybraní hráči narodení v r. 2000 sa môžu po dohode s trénerom zúčastňovať aj tréningov B tímu mužov. 

 

MUŽI A (najmä MEX) + B (hráči narodení 1999 a st., najmä JEX, DO, mladší hráči po dohode s trénerom) - Bluska, Madleňák, Hvozdík

UTOROK 20:00 - 21:30, ZŠ STUPAVA - spojený tréning A+B

ŠTVRTOK 19:00 - 20:30, PARK HALA v STUPAVE smer Borinka - tréning A+B, ale každý tím na svojom ihrisku 36 x 18m

PIATOK 17:30 - 19:00 A tím samostatný tréning v hale Elán (Tri veže), Bajkalská ul.

PIATOK 20:00 - 21:30 B tím samostatný tréning ZŠ Stupava

Delenie mužov do A - B tímov odráža najmä (ale nielen) vekové kategórie pre extraligu mužov, juniorov a dorastu. Bude sa priebežne aktualizovať.

 


Ako si znížiť platby?

- vzdelávací poukaz (VP) poukázaný na florbal (výška 20€) sa dá odrátať od decembrovej alebo marcovej platby  v kategóriách MP až SZ

- získajte na činnosť klubu dvojnásobok predpísanej platby hráča v danej kategórii, v ktorej hráč bude pôsobiť = za hráča sa potom neplatí

príklad: získate napr. v SP 300 eur na činnosť klubu = za hráča sa neplatí

- získajte na činnosť klubu menej ako dvojnásobok predpísanej platby hráča v danej kategórii, v ktorej hráč bude pôsobiť = o výšku sumy získanej nad úroveň predpísanej platby hráča sa zníži platba hráča 

príklad: získate napr. v SP 250 eur na činnosť klubu = za hráča sa platí už len 50 eur

- získajte na činnosť klubu viac ako dvojnásobok predpísanej platby hráča v danej kategórii, v ktorej hráč bude pôsobiť = individuálna dohoda o zohľadnení tejto sumy voči hráčovi 

- získajte na činnosť klubu florbalový alebo iný potrebný materiál = individuálna dohoda o zohľadnení tejto sumy voči hráčovi 

- sezónne najazdíme tísice km za súpermi = viete nám pomôcť s dopravou? po vzájomnej dohode takúto pomoc zohľadníme vo výške platby konkrétneho hráča

- sezónny poplatok sa platí iba za najstaršieho súrodenca, ostatní súrodenci poukážu klubu 20€ na sezónu alebo VP (ak sú vo veku kategórií MP až SZ)

Čo na oplátku pre potencionálnych podporovateľov?

- toto bude súčasťou dohody medzi podporovateľom a klubom 
(web, fb, video zhodnotenia zápasov, reklamné plochy na zápasoch, dresy a pod.)