Tréningy 2012/2013 - definitíva

MUŽI

ŠH ZŠ kpt. Nálepku STUPAVA - pondelok 18.30-20.00, utorok a štvrtok 19.00-20.30 


 ( ((((((      xsxaXSx

 

 

MLADŠIA PRÍPRAVKA, STARŠIA PRÍPRAVKA a MLADŠÍ ŽIACI (ročníky 1998 - 2005)

 

UTOROK  a  PIATOK

14:40 - 15:25  -       1. a 2. ročník; chlapci aj dievčatá; Pohybové a športové hry so zameraním na florbal; ZŠ Hargašova
                                   (platba 75€ na celý rok, nedá sa v sume zohladniť vzdelávací poukaz)

15:25 - 16:40 -        3. až 5. ročník, chlapci; Florbal  SP; ZŠ Hargašova
                                   (platba 150€ na celý rok, zo sumy sa dá odpočítať 20€ pripísaním vzdelávacieho poukazu na florbalový krúžok)

16:30 - 18:00 -        6. až 8. ročník, chlapci; Florbal;   do obdobia mrazov v Elektrovode, potom ZŠ Hargašova
                                  (platba 150€ na celý rok, zo sumy sa dá odpočítať 20€ pripísaním vzdelávacieho poukazu na florbalový krúžok)