Žijeme aj futbalom:)

V sobotu 24.09.2016 sa od 14:00 hod na futbalovom ihrisku v Záhorskej Bystrici odohrá exibičný zápas kategórie "Internacionálok" medzi Slovenskom a Českom. Ste všetci pozvaní!

Viac info u pani Moniky Geržovej gerzovamonika@gmail.com