Školská florbalová súťaž 2013/2014 - pred bránami celoslovenského finále

Aj tento školský rok sme sa zapojili do celoslovenskej školskej florbalovej súťaže, kde vo vypadávajúcich kolách súťažia a reprezentujú žiaci svoju školu.  Len pripomeniem, že v školskom roku 2010/2011 sme sa v kategórii starších žiakov stali majstrami Slovenska!  Tento ročník naša škola prihlásila dve družstvá starších (1.9.1998 a ml.) a mladších (1.9.2000  a ml.) žiakov.

Florbal je na školách veľmi populárny šport, čomu nasvedčuje aj účasť  v tejto súťaži.  Na postup do krajského kola sme museli vyhrať turnaj v lokalite (DNV, Lamač a ZB) a v okresnom kole (Bratislava IV + Karlova Ves, Dlhé Diely, Dúbravka). Boli tu zapojené všetky školy zo spomínaných mestských štvrtí.

Napriek takejto popularite u žiakov, organizácia je každým rokom horšia.  Absolutne nefunguje informačný portál www.skolskysport.sk! Na jednotlivých turnajoch žiaci nedostali žiadne občerstvenie, ale ani ocenenia!  O konaní jednotlivých kôl sme sa dozvedeli len sprostredkovane od učiteľov z iných škôl, napriek tomu, že sme boli v súťaži riadne zaregistrovaní.  Na školených rozhodcov samozrejme neboli peniaze – všetko rozhodovali učitelia (ktorí zaroveň strážili a organizovali svojich žiakov).  Napriek tomu chcem poďakovať učiteľom, ktorí zorganizovali jednotlivé kolá a urobili tak prácu niekoho iného.  

Starší žiaci:

Bez prehry sme prešli turnajom LOKALITY, suverénne sme postupovali aj v okresnom kole, kde nás až vo finále zastavila Spojená škola Tilgnerova 1:3 napriek tomu, že v skupine sme ich porazili 4:3. Medzi najlepších hráčov patril Dávid Leskovský z 8. triedy. Žiaľ, do krajského kola postúpil iba víťaz.

Mladší žiaci:

Už druhý rok po sebe  nás pred postupom do celoslovenského kola vyradila hokejová ZŠ Kalinčiakova! Vo finále krajského kola sme s nimi  prehrali najtesnejším spôsobom 0:1.  Čo napísať? Až do tohto finále sme prechádzali bez prehry v lokalite, okrese, ale aj v krajskom kole. Tento rok sme si celoslovenské finálové kolo fakt zaslúžili. ZŠ Kalinčiakovej držíme palce, aby dôstojne reprezentovala náš kraj.    

 

Učiteľ  Mgr. Šimon Dudík