Prípravkári stále v nasadení

Mladší a starší prípravkári si nedajú pokoj a hrajú, koľko vládzu. Tentoraz viac ako 120 min florbalových zápasov našich družstiev s 11+4 ďalšími účastníckými tímami na Vianočných turnajoch v Hodoníne 15./16.12. organizovaných klubom Florbal Hodonín.

S úsmevom na tvárach počas turnajov, z poriadnej únavy spánok v autách pri návrate domov, ale hlavne nové a nové florbalové skúsenosti.

Počas Vianoc si oddýchneme a už 5.1. začne nový rok staršia prípravka snahou o obhajobu turnajového víťazstva v Budapešti.