Prijatie talentovanej mládeže primátorom Bratislavy Milanom Ftáčnikom

Primátor Bratislavy Milan Ftáčnik 17.6.2011 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca ocenil 80 študentov základných, stredných škôl či absolventov celomestských umeleckých škôl a centier voľného času.
Ocenení mladí Bratislavčania v končiacom sa školskom roku 2010/2011 úspešne reprezentovali slovenskú metropolu v národných i medzinárodných vedomostných súťažiach, olympiádach či športových súťažiach. Cieľom podujatia je verejne vyzdvihnúť a morálne oceniť mladých ľudí, ktorí počas štúdia dosiahli veľký úspech, a nielen vedomosťami či talentom, ale aj rešpektovaním pravidiel Fair Play reprezentovali svoje rodné mesto.

Medzi ocenenými boli aj naši hráči - BLAHOŽELÁME

 

17.júna 2011, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca (odkaz)