Prihláška na florbal v sezóne 2012/2013

PRIHLÁŠKA ZB1213  na túto florbalovú sezónu pod hlavičkou ŠK HARGAŠOVA.

Cieľom je aj naďalej poskytovať kvalitnú výplň voľného času detí, mládeže a dospelých.  Pre chlapcov, aj dievčatá.

Pri prvákoch a druhákoch pôjde o všeobecnú pohybovú prípravu so zameraním na florbal. Ak sa nám bude dariť, vyskúšame si už aj zápasové napätie.

V najmladších kategóriách by sme chceli nadviazať na výborné okamihy v ligách, domácich a medzinárodných turnajoch, v doraste je cieľom jednoznačne účasť na májových Majstrovstvách Slovenska.

V M1 chceme udržať postavenie, ktoré sme dosiahli v úspešnej sezóne 2011/2012 v M3. K tomu nám má pomôcť spolupráca s extraligovým tímom FBK BOGDAU Stupava, ktorí budeme v tejto sezóne viesť.

V Devínskej Novej Vsi by sme sa od októbra mali stretávať každú stredu v čase od 15:00 do 16:30. Tréningy na ZŠ Horova budú primárne určené pre dievčenské družstvo, ktorého základ by mali tvoriť dievčatá z DNV. Ale telocvičňa poskytuje dostatok priestoru aj pre chalanov z tejto mestskej časti. Za tých pár jarných mesiacov 2012 máme za sebou niekoľko vystúpení na turnajoch samostatne alebo v zmiešaných družstvách. Budeme v tom pokračovať.

Zúčastníme sa domácich a zahraničných turnajov, jednodňových, aj dlhších. Budeme sa snažiť vycestovať aj na priateľské zápasy do bášt florbalu - Košíc, Žiliny, Trenčína, Prahy ..., aby sme sa dobre pripravili na prípadné účinkovanie na Majstrovstvách Slovenska.

Naši hráči budú mať opäť možnosť posnažiť sa o miestenku v bratislavských výberoch na medzištátne reprezentačné stretnutia (ako napr. s Maďarskom v apríli 2012).

Po dvoch rokoch prichádza na rad pokus opätovne cestovať na "hlavné ihrisko" svetového florbalu -  do Švédska. Je to osobitná akcia, nie je zahrnutá v akciách uvedených v prihláške.

Sumy sa oproti minulosti nemenia, naopak, je možné si od nich odrátať vzdelávacie poukazy doručené na školu v Záhorskej Bystrici podľa informácie v prihláške. Sumy zohľadňujú podujatia, ktoré sme absolvovali v predchádzajúcej sezóne.

Veríme vo vašu priazeň, priazeň zástupcov Záhorskej Bystrice a ľudí, ktorí nám doteraz pomáhali (Bystrický svet najmenších, rodičia aj mimo Záhorskej Bystrice,..). Prajeme vám, aby sa vám darilo tiež v zamestnaní, podnikaní, pretože aj 2% predstavujú nemalú položku v našom rozpočte:)

V prípade nejasností, otázok, návrhov, neváhajte a kontaktujte nás.

Ďakujeme vám za záujem.

jh, šd