Prihláška do zväzu

Poprosím všetkých hráčov MZ a SP (narodení 1999 až 2002), aby vytlačili priložené tlačivo.

1x vypísali + podpis rodiča.

Priniesť najneskôr v stredu 24.10. p. Dudíkovi. (Najlepšie v utorok na tréning!)

Tí, čo ešte neboli registrovaní - potrebujeme aj fotku (ako na OP)

Prihláška k registrácii nového hráča SZFB 1213.xls