Medzištátne zápasy s reprezentáciami Maďarska

  Vo februári sme sa opýtali našich maďarských priateľov, či by sme nemohli prísť s výberom Bratislavy v kategórii ´00 a mladší na nimi organizovaný turnaj mládeže. Reakcia z Maďarska nás príjemne prekvapila. Nakoniec sa budeme môcť stretnúť v 4 zápasoch v 3 kategóriách s reprezentáciami Maďarska. Z trénermi nominovaných hráčov zo súťaží Bratislavského regiónu sme na základe výberového tréningu vybrali týchto hráčov Výberov Bratislavského regiónu:

Výbery BA regiónu 94-01

Súhlas s účasťou hráča

 

(Poznámky:

- náhradníci v kategórii 94-96 pôjdu s výberom, ak bude miesto v autobuse (keďže ideme jedným autobusom 3 tímy), alebo ak sa uvoľní miesto nominovaného hráča; hráči Dragons boli ospravedlnení

- Výber BA kraja 94-96 PRIATEĽSKÝ ZÁPAS S BOGDAU STUPAVA 5.4. 2012 NA ZŠ V STUPAVE OD 19:00 DO 20:30 HOD/vrátane náhradníkov

- v kategórii 00-01 sa do nominácie dostali všetci hráči, ktorí sa zúčastnili výberového tréningu a môžu nastúpiť 7.4.2012. Súpisku je ešte možné doplniť o sľúbených obrancov z Modry a Snipers (ak bude záujem)

Výbery Bratislavského regiónu odohrajú 7.4.2012 v športovej hale na Czuczor Gergély út. v Komárome tieto zápasy:

10,00 Magyarország (94-96) - Výber Bratislavského kraja  (94-96)
12,15 Magyarország (97-99) - Výber Bratislavského kraja  (97-98)
14,30 Magyarország (00-01) - Výber Bratislavského kraja  (00-01)
16,30 Magyarország (94-96) - Výber Bratislavského kraja  (94-96)

Na základe nominácií môžme povedať, že tréneri jednotlivých družstiev súťaží BA regiónu navrhli zástupcov družstiev zodpovedne, a aj keď sa nakoniec na výberovom stretnutí nemohli zúčastniť všetci nominovaní, bolo z čoho vyberať.

Všetci nominovaní hráči, aj tí, ktorí sa najbližšiu sobotu medzištátnych zápasov nezúčastnia, by mohli tvoriť základ novovznikajúcich regionálnych výberov, ktoré by sa od sezóny 2012/2013 mali stretávať v pravidelných súbojoch so svojimi rovesníkmi z ostatných regiónov Slovenska a zahraničia. Z regionálnych výberov by sa mali tvoriť reprezentácie SR, ktoré by mohli predstaviť slovenský florbal  v medzištátnych súbojoch a na kvalitných zahraničných turnajoch. Aspoň takáto je predstava Záhorskej Bystrice, ktorú by sme radi prezentovali na aprílovej konferencii regionálneho BA zväzu a následne na celoslovenskej konferencii SZFB.

Do Komáromu odchádzame autobusom o 7:00 hod od Osobného lodného prístavu/parkovisko (Fajnorovo nábrežie/Slovenské národné múzeum), hráči zo Záhorskej Bystrice, Záhoria od školy na Hargašovej o 6:30 hod. Návrat cca o 21.00 hod. Výjazd je hradený z prostriedkov regionálneho BA SZFB.