Devínska Nová Ves opäť na florbalovej scéne

Ak niečo funguje v Záhorskej Bystrici, prečo by to nemohlo fungovať aj v Devínskej Novej Vsi, v ktorej v minulosti pôsobili šikovní Devínski Jazdci alebo sympatické Devínske Ruže.

Ako odmenu pre deti ZŠ Horova, ktoré vyhrali v zbere papiera a batérií, sme v spolupráci s vedením školy a pani učiteľkou I.Kralovičovou pripravili florbalový turnaj. Nadšenie žiakov, z ktorých niektorí hrali florbal po prvýkrát, hlučná atmosféra povzbudzovania, prítomnosť televíznej kamery miestnej TV, to všetko umocnilo dojem, že je potrebné vrátiť DNV na mapu florbalového sveta.

Fair play súboje rovesníkov priniesli kopec pozitívnej energie a radosť pre všetkých zúčastnených. Vďaka Ivana za príjemný turnaj, ktorý môže mať každoročné opakovanie a môže deti opätovne priviesť k tejto krásnej hre.

V stredu 11.4. (od 15:00 do 16:30) sa začnú florbalové tréningy pre nadšencov z radov detí v DNV, ktoré potrvajú do konca júna. Ak príde hoci len časť zo zúčastnených detí, bude o kvalitné vyplnenie ich voľného času postarané. A kto vie, možno od septembra 2012 sa do DNV vráti aj organizovaná forma florbalu v podobe klubovej reprezentácie tejto mestskej časti. Pretože aj v DNV to môže byť také, ako v našom športovom florbalovom klube v Záhorskej Bystrici.

Výsledky:

I. stupeň:

2. A - 3. A   1:3 ( 1:1, 0:2) chlapci aj dievčatá spolu

1. miesto - 3. A / 2. miesto - 2. A

II. stupeň:

Dievčatá                                                                        Chlapci

5. A - 6. A  ( 1:1)                                                           5. A - 6. A  ( 1:6)                                                            

6. A - 6. B  (1:1)                                                            6. A - 6. B   (9:1)

5. A - 6. B  (1:1)                                                            5. A - 6. B   (1:0)

1. miesto - 6. A / 2. miesto - 5. A / 3. miesto - 6. B

Ďakujeme.