BELASÝ MOTÝĽ.SK „Títo ľudia sú pre nás inšpiráciou, ako sa nevzdávajú a neprestávajú na sebe pracovať“

Florbal v našom klube nemá len športovú stránku. To, o čo sa môžeme so svojimi fanúšikmi podeliť, nemusí byť len radosť z hry. Aj preto sme sa v ŠK HARGAŠOVA rozhodli na jar tohto roku pod názvom TSUNAMI SCORE AND HELP / TSUNAMI SKÓRUJ A POMÁHAJ nadviazať spoluprácu s Organizáciou muskulárnych dystrofikov v Slovenskej republike, celoslovenským občianskym združením združujúcim ľudí s rôznymi druhmi nervosvalových ochorení, ktoré spôsobujú odkázanosť na pohyb pomocou vozíkov, či na používanie dýchacích prístrojov. Títo ľudia sú pre nás inšpiráciou, ako sa nevzdávajú a neprestávajú na sebe pracovať. Viac k našej spolupráci pridáme po skončení novoročných sviatkov. Ale už teraz, do konca roka 2013, môže každý z nás skórovať:) zaslaním SMS s textom DMS MOTYL na cislo 877 a prispieť tak sumou 2 EUR na nákup kompenzačných pomôcok.

www.belasymotyl.sk     www.omdvsr.sk    www.boccian.sk