Aj my tam budeme

Aj my sa zúčastníme dobrej akcie - víkendového podujatia

Vitalsport by Decathlon / miesto Bory

https://www.decathlon.sk/content/vitalsport/bory.html

sobota 7.9. 10:00-18:00

nedela 8.9. 10:00-18:00

Ak budete mať cestu okolo, radi vás všetkých uvidíme - na malom ihrisku 4 x 9 m, pri streľbe na "plachtového" brankára, pri precvičení prihrávky + môžeme prebrať aj iné veci:).

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie preruší.

zdroj: https://www.decathlon.sk/content/vitalsport/bory.html