30.5.2014 tradičná oslava Dňa detí a Dňa rodiny v areáli školy na Hargašovej

ZŠ s MŠ Hargašova v spolupráci s Komisiou školstva, mládeže a informatizácie a s Komisiou športu a cestovného ruchu - MČ Záhorská Bystrica organizuje 

dňa *30.5.2014* tradičnú oslavu Dňa detí a Dňa rodiny v areáli školy.

Okrem iného budú prebiehať aj zábavno - športové súťaže, do ktorých sa môžu zapojiť 3 – 4 členné družstvá. V každom družstve musí byť 1 dospelý. 

Tešíme sa na Vás a želáme krásne zážitky.

 *Program:*
15.00 Otvorenie
15.30 – 16.30 Registrácia súťažiacich družstiev
16.00 – 18.30 Priebeh športových súťaží
19.00 Vyhodnotenie