Podporte šport detí a mládeže

Máte chuť poukázať % z Vašich ZAPLATENÝCH daní za rok 2017?

ŠK HARGAŠOVA ZÁHORSKÁ BYSTRICA 

– šport detí a mládeže / správne využitý čas Vašich detí!

 

Aj vďaka Vám deti a mládež z klubu ŠK HARGAŠOVA športujú v bratislavských regionálnych súťažiach, na Majstrovstvách Slovenska,  domácich a medzinárodných turnajoch.

Ďakujeme Vám za všetky doterajšie príspevky. Vážime si vašu podporu a priazeň, veríme, že nás podporíte aj tentoraz.

Ako môžete % zo zaplatených daní poukázať?

Žiaľ, tento rok z našej viny nebudeme uvedení v zozname prijímateľov; využitie príjmov z predchádzajúceho obdobia sme mali zverejniť v obchodnom vestníku v uplynulom roku a my sme si to nepripravili v správnom čase:(

NAPRIEK TOMU, AKO NÁS MÔŽETE PODPORIŤ

Ak by ste mali záujem podporiť florbal v našom klube, využite možnosť poukázať svoje 2% prostredníctvom partnerskej organizácie

BYSTRICKÝ SVET NAJMENŠÍCH

s ktorou spolupracujeme od vzniku organizovaného florbalu v Záhorskej Bystrici v roku 2006. Môžete sa tak spoľahnúť, že Vami poukázané zaplatené dane pôjdu v prospech florbalu.

Postup krokov :

1. Rozhodnite sa poukázať % z Vašich daní BYSTRICKÉMU SVETU NAJMENŠÍCH.

2. Ak ste fyzickou osobou, ktorá si sama podáva daňové priznanie, môžete poukázať maximálne 2% ( resp. 3%, ak ste v roku 2017 pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník a konkrétna organizácia Vám o tom vydá potvrdenie) v zmysle zákona jednému prijímateľovi, minimálnou výškou sumy na poukázanie je suma 3 EUR. Priamo do daňového priznania, ktoré podávate, vpíšete údaje:

Názov: BYSTRICKÝ SVET NAJMENŠÍCH

Sídlo: HARGAŠOVA 7, 841 06 BRATISLAVA

IČO: 30 84 66 25

Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

a sumu, ktorú chcete poukázať.

Ak chcete poukázať 3% a získate potvrdenie o dobrovoľníctve, je prílohou Vášho daňového priznania aj potvrdenie o dobrovoľníctve.

 

3. Ak ste fyzickou osobou, ktorej robí zamestnávateľ ročné zúčtovanie preddavkov na daň, môžete poukázať maximálne 2% (resp. 3%, ak ste v roku 2017 pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník a konkrétna organizácia Vám o tom vydá potvrdenie)  v zmysle zákona jednému prijímateľovi, minimálnou výškou sumy na poukázanie je suma 3 EUR. Požiadajte Vášho zamestnávateľa o vyplnenie tlačiva POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE (vydá Vám ho Váš zamestnávateľ). Na základe Potvrdenia vypíšte VYHLÁSENIE o poukázaní %. 

VYHLÁSENIE SPOLU S POTVRDENÍM O ZAPLATENÍ DANE DORUČTE

(osobne, poštou, prostredníctvom nás)

NA PRÍSLUŠNÝ DAŇOVÝ ÚRAD DO KONCA APRÍLA 2018

(príslušnosť zistíte na FINANČNÁ SPRÁVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ak chcete poukázať 3% a získate potvrdenie o dobrovoľníctve, na daňový úrad doručte spolu s Vyhlásením a Potvrdením o zaplatení dane aj potvrdenie o dobrovoľníctve.

TLAČIVÁ Vyhlásenie, Poučenie k vyhláseniu a Potvrdenie (ZDROJ: www.financnasprava.sk)


Názov: BYSTRICKÝ SVET NAJMENŠÍCH

Sídlo: HARGAŠOVA 7, 841 06 BRATISLAVA

IČO: 30 84 66 25

Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

 

4. Ak ste právnickou osobou môžete poukázať maximálne 1% ( resp. 2% vtedy, ak ste v období roku 2017 až do podania daňového priznania v roku 2018, darovali na verejnoprospešný účel 0,5% z dane) v zmysle zákona viacerým prijímateľom, jednému však minimálne 8 EUR.  Nepotrebujete vyplňovať iné tlačivá, len priamo do daňového priznania, ktoré podávate, vpíšete údaje:

Názov: BYSTRICKÝ SVET NAJMENŠÍCH

Sídlo: HARGAŠOVA 7, 841 06 BRATISLAVA

ICO: 30 84 66 25

Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

a sumu, ktorú chcete poukázať.

 

V TERMÍNE PODANIA VÁŠHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA UHRAĎTE DAŇ Z PRÍJMOV.

ĎAKUJEME VÁM!

 

Všetky doteraz prijaté 2% sme použili len na stanovený účel - na zabezpečenie športovej činnosti pre hráčov a hráčky klubu (prenájom hál, telocviční na tréningy, zápasy, turnaje, športový materiál, ...).

2% PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE (ZDROJ: www.rozhodni.sk)