Výška príspevku hráča na florbal v sezóne 2016/2017 a spôsob úhrady:

- kategórie mladšia prípravka, staršia prípravka, mladší žiaci 200 EUR (130 EUR do 31.12.2016 / 70 EUR do 27.1.2017)

- kategórie starší žiaci, dorast 250 EUR (130 EUR do 31.12.2016 / 120 EUR do 27.1.2017)

- za mladšieho súrodenca 50 EUR (do 31.12.2016)

- prevodom - vkladom na účet č. IBAN: SK15 0200 0000 0022 2227 0259,  variabilný symbol: prvých šesť číslic rodného čísla hráča / do poznámky pre prijímateľa priezvisko, meno hráča

- od príspevku sa dá odrátať 20 EUR za vzdelávací poukaz pre ZŠ s MŠ Hargašova 5, Bratislava alebo Evanjelické lýceum, Vranovská, Bratislava vyplnený a odovzdaný trénerom jednotlivých kategórií do 19.9.2016

+

DO 23.12.2016 poslať na hvozdik@skhargasova.eu:
 
2.)  Prihláška hráča do SZFB 1.str.jpg  /Prihláška hráča do SZFB 2.str.jpg (posielajú aj už skôr registrovaní hráči) + foto tváre hráča (posielajú aj už skôr registrovaní hráči, stačí nafotiť mobilom, formát .jpg) = e-mail, tel., účty nemusíte vyplniť