PO UT STR ŠTV PIA Začiatok
MP, SP rn 2007-10
Hvozdík
0904 848 298
   
17:00-18:30
ŠH ZŠ Stupava
 
16:30-17:30
17:30-18:30
podľa zadelenia trénera
Gymnázium Bilíkova
20.9.
MZ+SZ Záh.Bystrica rn 03-06
Dudík
0904 697 975
Šenšel (SZ)
0911 278 628
   
17:00-18:30
ŠH ZŠ Stupava, alebo ZŠ Hargašova (podľa počasia)
 
17:30-19:00
tel. Pedagogickej fak. Mlynská dolina/Staré Grunty/internáty Manželáky
6.9.
MZ BA rn 05-06
Kičko
0905 492 171
16:30-18:00
Evanjelické lýceum Vranovská, Petržalka
 
16:30-18:00
Evanjelické lýceum Vranovská, Petržalka

16:00-17:30

ŠH DK Lúky, 
Petržalka

 

  6.9.
SZ BA rn 03-04
Heckl
0905 279 067
 
16:30-18:00
Evanjelické lýceum Vranovská, Petržalka
 
16:30-18:00
Evanjelické lýceum Vranovská, Petržalka
  5.9.
JEX+Dorast 99-02
Hujo
0908 112 252
Horecký, Kubovič
 
17:30-19:00
tel. STU Mladosť Mlynská dolina/Staré Grunty
   
18:00-19:30
tel. STU Mladosť Mlynská dolina/Staré Grunty
5.9.
             

PRIHLÁŠKA NA SEZÓNU na florbal 20172018.doc

+

noví hráči posielajú na hvozdik@skhargasova.eu aj NASKENOVANÚ prihlášku do SZFB (e-mail, tel., účty nemusíte vyplniť, formát .JPG) a foto tváre (stačí nafotiť mobilom, formát .JPG)

Prihláška hráča do SZFB 1.jpg

Prihláška hráča do SZFB 2.jpg

Ďakujeme.